W sercu miasta,
w centrum
naszej uwagi

Scroll down

O nas

Doświadczenie

Działamy od 2002 roku

Profesjonalizm

Kompleksowo obsługujemy Wspólnoty Mieszkaniowe

Zaufanie

Zarządzamy  Wspólnotami Mieszkaniowymi o powierzchni użytkowej ok 200 tys m2

Ludzie

Naszym fundamentem jest zespół doświadczonych zarządców nieruchomości z licencją, administratorów, specjalistów ds. księgowo-ekonomicznych

Nowoczesność

W zarządzaniu wykorzystujemy nowoczesne technologie, autorskie rozwiązania i procedury

Bezpieczeństwo

Posiadamy polisę ubezpieczeniową OC Zarządcy Nieruchomości na kwotę 1 milion euro, w związku z prowadzona działalnością w zakresie zarządzania nieruchomościami

Rzetelność

Rozliczenia oraz sprawozdania finansowe przygotowujemy w sposób niezwykle przejrzysty i zrozumiały

Partnerstwo

Każdego dnia, w indywidualny i życzliwy sposób podchodzimy do codziennych potrzeb i oczekiwań mieszkańców

Stosujemy nowoczesne narzędzia do komunikacji

 

  • dla lepszej współpracy i sprawnego przepływu informacji pomiędzy klientami a naszą firmą
  • dla uporządkowanego i ujednoliconego obiegu dokumentów wewnątrz i na zewnątrz organizacji
  • umożliwiające pracownikom elastyczność, mobilność pracy oraz dostęp do zasobów firmy, poprzez wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych

Usługi

Zarządzamy i administrujemy Wspólnotami Mieszkaniowymi. Realizujemy obsługę zarządzania najbardziej wymagających inwestycji. Pod naszą opieką są Spółdzielnie i Wspólnoty, będące pod nadzorem konserwatorskim.

Zakres usługi zarządzania i administrowania nieruchomościami:

Obsługa administratora
Obsługa księgowa
Obsługa windykacyjna
Obsługa kadrowo-płacowa
Obsługa konta bankowego
Dostęp do serwisu Strefa Klienta

Usługi realizowane w kooperacji ze sprawdzonymi partnerami:

Obsługa techniczna

Bieżąca konserwacja nieruchomości

Szybka pomoc techniczna

24h pogotowie mieszkaniowe

Przeglądy techniczne

Obowiązkowe przeglądy ogólnobudowlane przeglądy kominiarskie i gazowe

Obsługa prawna

Realizowana przez Kancelarię Radcy Prawnego

Obsługa rachunków bankowych, masowe płatności
Obsługa ubezpieczeniowa

Przygotowanie korzystnych polis oraz pomoc przy likwidacji szkód

Utrzymanie czystości i pielęgnacja zieleni
Ochrona osób i mienia

Kodeks etyczny

Kodeks

Niniejsze opracowanie powstało celem stworzenia zasad o charakterze etycznym i biznesowym. Obejmuje ono i reguluje postępowanie całego zespołu pracowników Spółki w zakresie Misji, Wizji i Wartości, co wynika z jej kultury organizacyjnej i biznesowej.

Cele

U podstaw naszej działalności leżą zasady uczciwości, profesjonalizmu, zaangażowania, innowacyjności, poświęcenia oraz kultury i etyki w biznesie. Nasz model zarządzania organizacją opiera się na szacunku do ludzi i poszanowaniu ich praw. Niniejszy kodeks stanowi zbiór zasad, które muszą być przyjęte oraz propagowane przez każdego pracownika Spółki w relacjach z otoczeniem biznesowym, naszymi Klientami i Partnerami.

Misja

Pragniemy tworzyć harmonijne i przyjazne środowisko życia i pracy człowieka, świadcząc usługi w sposób kompleksowy i innowacyjny.

Wizja

Naszą ambicją jest świadczyć usługi oceniane najlepiej w segmencie rynku, na którym funkcjonujemy, a dla naszych klientów stanowić symbol jakości obsługi.

Wartości

Świadomość – rozumieć co, jak i dlaczego wykonujemy; dotrzymywać danego słowa; cieszyć się z zadowolenia naszych Klientów oraz wspólnych sukcesów

Współpraca – jesteśmy zespołem i dążymy do wspólnego celu; działając razem – możemy lepiej i więcej; uważnie słuchamy naszych Klientów, by najpełniej rozumieć ich potrzeby

Rozwój – stale uczymy się, by dzielić się wiedzą; szukamy pól i możliwości do lepszej pracy i efektywnego funkcjonowania zespołu oraz samej Spółki

Relacje z Klientami i Partnerami

Pracownicy firmy zobowiązani są postępować w sposób prawy, uczciwy i skuteczny, zapewniając jakość działania, tworząc podstawy relacji zaufania z Klientami i Partnerami.

Dobór dostawców usług i produktów musi opierać się na warunkach rynkowych, zachowując kryteria najwyższej jakości, solidności i oszczędności. Spółka zobowiązana jest do przestrzegania wszelkich krajowych i wspólnotowych aktów prawnych, dotyczących prowadzonej przez nią działalności. Konkurowanie musi odbywać się z poszanowaniem zasad i kryteriów rynkowych, ekonomicznych, z uwzględnieniem tzw. dobrych praktyk i szacunku do wszelkich podmiotów funkcjonujących na rynku. Spółka jako wartość nadrzędną uznaje zachowanie w poufności wszelkich danych osobowych, informacji niejawnych oraz treści mogących wpływać na utratę dobrego imienia jej Klientów i Partnerów.

Kontakt

ul. Bartoszewicza 3 lok. 3/4,
00-337 Warszawa
Telefony: (22) 629 36 13
Fax: (22) 622 39 79
Księgowość: (22) 622 17 67
E-mail: info@famix.waw.pl


Zapraszamy również
do naszej Strefy Klienta

 

Należymy do grupy

logo partner

Strefa klienta

W trosce o należyty przepływ informacji pomiędzy Zarządcą a Właścicielami lokali, prowadzimy internetową strefę klienta dla użytkowników lokali 

Właściciele po wpisaniu własnego loginu i hasła mają dostęp do: dokumentów wspólnoty: umów, sprawozdań finansowych, uchwał; bieżących informacji; indywidualnych rozliczeń i bieżącego salda; elektronicznego oddawania głosów pod uchwałami

Przetargi

Konkurs ofert na izolację ścian fundamentów

Pobierz pliki